Начини на плащане

1. Плащане с наложен платеж (наложен платеж, доставка)

При наложен платеж изпращаме продуктите чрез партньорска куриерска фирма и заплащате цената при получаване. Услугата за доставка може да бъде таксувана в зависимост от сумата на поръчката.

2. Електронно плащане чрез банка ПИРЕОС

Aptekapromahon.com ви предлага опцията да правите покупките си чрез кредитна, дебитна или предплатена карта или електронен портфейл MasterPass. Можете да използвате данните на картата си безопасно, тъй като процесът на плащане с кредитна карта се извършва на уебсайта на БАНКА ПИРЕОС, така че сме абсолютно сигурни, че няма риск във вашата транзакция. Процесът на плащане с кредитна карта е покрит с най-модерните стандарти за сигурност на защитения сървър на БАНКА ПИРЕОС. www.aptekapromahon.com не съхранява и няма достъп до информацията за вашата кредитна карта.

3. Плащане чрез връзка за плащане

Можете да платите поръчката си директно чрез линка за плащане, който ще получите на мобилния си телефон или на имейл, с вашата карта. Просто, бързо и сигурно.


Payment options

1. Payment by cash on delivery (cash on delivery, delivery)

With the cash on delivery method, we send the products through a partner courier company and you pay the price upon receipt. Delivery service may be charged depending on the order amount.

2. Electronic payment through PIRAEUS bank

Aptekapromahon.com offers you the option to make your purchases via credit, debit or prepaid card or MasterPass e-wallet. You can use your card details safely, as the credit card payment process takes place on the PIRAEUS BANK website, so we are absolutely sure that there is no risk in your transaction. The credit card payment process is covered by the most modern security standards on PIRAEUS BANK's secure server. www.aptekapromahon.com does not store or have access to your credit card information.

3. Payment via payment link

You can pay your order directly through the payment link, which you will receive on your mobile phone or in the email, with your card. Simple, fast and secure.