Варианти за разплащане

1. Плащане с COD (Наложен платеж, доставка)

С метода на наложен платеж ние изпращаме продуктите чрез сътрудничеща куриерска компания и вие плащате цената при получаване. Услугата за доставка може да бъде таксувана в зависимост от сумата на поръчката.

2. Плащане с кредитна, дебитна или предплатена карта, MasterPass

Aptekapromahon.com ви предлага възможността да правите покупките си чрез кредитна, дебитна или предплатена карта или MasterPass електронен портфейл. Можете да използвате данните на картата си сигурно, тъй като процесът на плащане с кредитна карта се осъществява на уебсайта на ЕВРО БАНКА, така че да сме напълно сигурни, че няма риск във вашата транзакция. Процесът на плащане с кредитна карта е обхванат от най-модерните стандарти за сигурност в сигурния сървър на ЕВРО БАНКА. www.aptekapromahon.com не съхранява и няма достъп до информацията за вашата кредитна карта.

3. Плащане чрез връзка за плащане

Можете да платите поръчката си директно чрез връзката за плащане на Euro Bank, която ще получите на мобилния си телефон и с помощта на вашата карта. Просто, бързо и безопасно.

4. Плащане чрез Paypal

Можете да платите поръчката си директно чрез PayPal. Вашите транзакции в нашия онлайн магазин са защитени от най-високите системи за онлайн сигурност на Paypal (SSL-128 бита и цифрово сертифициране). Плащането чрез Paypal изисква допълнителна такса от 3%, съответстваща на комисионната на Paypal.


Payment options

1. Payment with COD (Cash on delivery, delivery)

With the cash on delivery method, we send the products through a cooperating courier company and you pay the price upon receipt. The delivery service may be charged depending on the amount of the order.

2. Online Payment by Eurobank (Postbank)

Aptekapromahon.com offers you the opportunity to make your purchases via credit, debit or prepaid card or MasterPass electronic wallet. You can use your card details securely, as the credit card payment process takes place on the EURO BANK website, so we can be absolutely sure that there is no risk in your transaction. The credit card payment process is covered by the most modern security standards in the secure server of EURO BANK. www.aptekapromahon.com does not store or access your credit card information.

3. Payment via payment link

You can pay for your order directly through the Euro Bank payment link, which you will receive on your mobile phone and with the help of your card. Simple, fast and safe.

4. Payment via Paypal

You can pay for your order directly via PayPal. Your transactions in our online store are protected by the highest online security systems of Paypal (SSL-128 bits and digital certification). Payment via Paypal requires an additional fee of 3%, corresponding to the Paypal commission.