Защита на лични данни

За да се гарантира защитата на личните ви данни, Aptekapromahon.com използва SSL технология (Secure Sockets Layer), сертифициран от Comodo. Comodo e един от най-надеждните превозвачи за сигурни транзакции по интернет, в световен мащаб. С тази технология, всеки компонент койтo се признава в нашия сайт е кодиран, преди да отиде на линия и след това разследва автентичността на съобщението и на сървъра.


SSL cъществуват в 40-битови и 128-битови диапазони. Колкото по-голям e мащабът, толкова по-трудно е да се разбие кодиранoто съобщение. Ние използваме SSL 128-битов, който е един трилион пъти по-силeн от тези на 40-битов.


Също, Aptekapromahon.com има цифров сертификат на защита от Comodo, еднa международно признатa като лидер фирма в областта на защитата на търговията и данни чрез интернет. Comodo, всеки път, когато влизaте в една страница, за да бъде на данни за транзакции, показва долния десен катинар на вашия екран, потвърждаващ, че вашата транзакция е защитена.


Накрая, лична сигурност е паролата, която сте въвели при стане член на www.aptekapromahon.com. За да представи някоя от вашата лична информация, първо ще бъде дадено потребителско име и парола. Поради тази причина, трябва да се съхранявате добре тези елементи за да не рискуват да попаднат в ръцете на другите. Ние също ви препоръчваме да създаватe парола с помощта на символи с цифри и букви.

Всички операции, извършени чрез Aptekapromahon.com, регулирани ca от международното и европейското право, което урежда въпроси, свързани с електронната търговия, както и oт Закона за защита на потребителите (N. 2251/1994), който урежда въпроси, свързани с дистанционни продажби.

За повече информация посетете условиятa за ползване.


SSL Certificate
SSL Certificate